Rezervacijos apmokėjimas

Čia galite apmokėti jūsų neapmokėtą namelio rezervaciją. Jei rezervacijos dar nepadarėte, galite tai padaryti skiltyje Rezervavimas.

Jei užsakymo metu mokėtas avansas, Jūsų ir mūsų patogumui likusi sumos dalis apmokama internetu likus ne mažiau kaip 21 dienai iki atvykimo.

Rezervacijos yra registruojamos pagal jūsų el. pašto adresą, su kuriuo rezervavote.

El. pašto adresas: